AIS

Bevoegde Erkenningsautoriteiten

Erkenningsautoriteiten zijn de overheden die de toestellen testen en beslissen of die al dan niet aan de lijst van goedgekeurde toestellen worden toegevoegd.

 

 

 

 

Klik hier voor een lijst van alle Bevoegde Erkenningsautoriteiten

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.