AIS

Getuigenissen: Binnenvaartondernemers over AIS

Ondernemer De Roeck

Stephaan De Roeck is schipper van het MS Tripoli, een van de zeewaardige binnenschepen voor de estuaire vaart. ‘Wij brengen containers vanuit de Zeebrugse haven naar het hinterland en het Rijnbekken. We varen onder charter bij PortConnect, vooral op het deel van de zee tussen Zeebrugge en Vlissingen.’Ondernemer De Backer

Ook Renaat De Backer vaart met het MS Were Di voor rekening van PortConnect. Hij vervoert containers tussen Zeebrugge en Antwerpen en occasioneel ook naar Gent, Willebroek, Avelgem en Saint-Saulve in Frankrijk.Waarvoor vinden jullie AIS het nuttigst?

Renaat De Backer: ‘Als hulp bij het navigeren. Zeker op de Westerschelde is dat zeer welkom. Je krijgt heel nauwkeurige informatie over de positie van de zeeschepen die je tegenkomt: hun naam, positie, aanvaarsnelheid… Dat maakt het navigeren veiliger en overzichtelijker.‘

Stephaan De Roeck: ‘Zeker op een drukke “snelweg” als de Westerschelde verhoogt dat inderdaad de veiligheid van je schip. Die grote zeeschepen willen je anders wel eens negeren. Met AIS kom je voortaan automatisch alle noodzakelijke gegevens te weten. Daardoor kun je ze veel gemakkelijker oproepen, in alle weersomstandigheden: je kent immers hun naam. Nee, ik zou het echt niet meer kunnen missen.’

Renaat De Backer: ‘Collega’s van mij varen op de Donau in Oostenrijk, waar AIS verplicht is. Zij zijn er erg blij mee. AIS heeft een veel groter bereik dan een radar, en heeft geen moeite met kronkelige bochten. Ze zien de tegemoetkomende schepen nu van kilometers ver aankomen, en ze krijgen meteen al nodige informatie. Met Roemeense of Tsjechische schippers die soms nauwelijks Duits praten, is dat geen overbodige luxe.’

Zijn er nog andere voordelen?

Stephaan De Roeck: ‘Die zijn er zeker voor de bevrachters. Die kunnen veel beter vooruitplannen. Ze weten bijvoorbeeld precies wanneer een zeeschip in Rotterdam arriveert en welke schepen daar dan in de buurt zijn.’

Renaat De Backer: ‘De havens krijgen een beter beeld van de scheepsbewegingen en van de behoefte aan kaaiplaatsen. Dat heeft ook voordelen voor de binnenvaartondernemers, natuurlijk: de doorstroming verloopt vlotter.’

Waaraan is de AIS-transponder bij jullie gekoppeld?

Renaat De Backer: ‘Bij mij is hij gekoppeld aan de elektronische kaart op mijn computer.’

Stephaan De Roeck: ‘Ik beschik over een nieuw systeem waarin mijn radarbeeld en mijn elektronisch kaart geïntegreerd zijn. Radar overlay, heet dat. Daarin is ook AIS geïntegreerd. Ik zie dus alle gegevens die ook nodig heb om veilig te navigeren samen op één scherm. Als het te druk wordt, kan ik de AIS-gegevens op een ander scherm laten verschijnen, zodat mijn radarbeeld niet te overladen is.’

 

Zijn er volgens jullie ook nadelen aan AIS verbonden?

Renaat De Backer: ‘Wat voor de bevrachter een voordeel is, is voor sommige binnenvaartondernemers een nadeel. Mijn bevrachter weet continu waar we precies zitten en hoe snel we vooruitgaan. Dat betekent wel dat we onze privacy kwijt zijn. Iedereen moet natuurlijk zelf weten hoe erg hij dat vindt en voor zichzelf uitmaken of hij al dan niet zijn positie en andere gegevens via AIS wil uitwisselen. Waarschijnlijk zullen vooral binnenvaartondernemers in de vrije vaart dat niet zo prettig vinden.’

Stephaan De Roeck: ‘Ik ben 24 uur per dag onder contract en ben dus altijd bezig voor mijn bevrachter. Ik heb er geen probleem mee dat PortConnect altijd kan zien waar we ons bevinden. Ook voor mij is het handig dat ik thuis kan zien waar het schip zich bevindt. Een nadeel is wel dat je op die manier erg voorspelbaar wordt. Je bent al ingedeeld voor een nieuw transport zonder dat je nog veel over een leuke vrachtprijs kunt onderhandelen.’

‘Een ander nadeel zou voor mij ook wel eens de overvloed van informatie kunnen zijn. Als je zoals ik alles op één kaart ziet, dreigt je scherm wel eens te overladen te worden. Zeker als AIS in 2011 in Antwerpen verplicht wordt. Dan zou je informatie moeten kunnen wegfilteren.’

Vinden jullie AIS een gebruiksvriendelijk systeem?

Renaat De Backer: ‘Ik zet het systeem gewoon aan en af en het werkt vlot. Maar waarschijnlijk haal ik er niet alles uit wat er in zit. En de technische toelichting is alleen in het Engels. Eigenlijk zou het geen slecht idee zijn om een cursus te organiseren, zodat iedereen het systeem helemaal onder de knie krijgt.’
Stephaan De Roeck: ‘Ik was er rap mee weg, moet ik zeggen. Bij de installatie heb ik richtlijnen gekregen om AIS te gebruiken. Voor ik vertrek, vul ik de reisgegevens in, da’s alles. Het systeem doet de rest.’

Ondernemer Vanhaecke

Op het MS Chridi werkt Rudi Vanhaecke al een drietal jaar met AIS. ‘MS Chridi vervoert containers, erts, kolen en granen naar het Donaugebied, naar Linz en verder. Op de Oostenrijkse Donau is het gebruik van AIS verplicht. Dat is daar wel een goede zaak, vind ik: de Donau is erg bochtig en er varen veel Oost-Europese binnenvaartondernemers, met wie het niet altijd gemakkelijk communiceren is. AIS verhoogt zeker de veiligheid: als die aan je Inland-Ecdis-kaart gekoppeld is, zie je de schepen al van kilometers ver aankomen. Een ander voordeel is dat de sluismeester ziet welke schepen écht in de buurt zijn, zodat hij efficiënter kan werken. Anders gebeurt het wel eens dat een schip meldt dat het er aan komt, terwijl het nog een uur moet varen…’

‘Aan AIS zijn ook wel nadelen verbonden. Die hebben te maken met de informatie die je via AIS prijsgeeft: over je tonnage, je snelheid, je exploitatiewijze… Dat kan leiden tot oncollegiaal gedrag: als andere schepen zien hoe snel je vaart, kunnen ze je proberen voorbij te steken. Gelukkig ben je niet verplicht om alle gegevens uit te zenden via AIS, anders kunnen derden je rekening beginnen maken. Het is ook zo dat de scheepvaartpolitie niet eens meer ter plaatse hoeft te controleren om je op de vingers te kijken. En verladers kunnen eventueel de marktprijzen onder druk zetten. Ik vind dat AIS gebruikt moet worden waarvoor het bedoeld is: voor de veiligheid. Er zouden bindende afspraken moeten komen om de informatie die je via AIS doorstuurt van pottenkijkers af te schermen.’

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.