AIS

Steunprogramma's

! Opgelet: al deze steunprogramma's zijn afgelopen!

AIS (Vlaanderen): Subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart (AIS)

Steunverlener:

Vlaamse overheid:

Mobiliteit en Openbare Werkennv De ScheepvaartWaterwegen en Zeekanaal


Europa:

TEN-T


Steun voor:

Aanschaf en installatie van een Inland Automatic Identification System (AIS) aan boord van een binnenschip

Doel:

Gegevens (m.b.t. navigatie) tussen schepen onderling en tussen schepen, waterwegbeheerders en zeehavens uit te wisselen

De veiligheid van het scheepvaartverkeer te verhogen

De bestaande infrastructuur op de vaarwegen en in de zeehavens beter te benutten

Efficiencywinst te realiseren bij de verkeersposten en bediencentrales

De logistieke planning van verladers en terminals te verbeteren

De afhandeling van de binnenvaart in het algemeen en in de zeehavens in het bijzonder, te verbeterenHelpdesk

Meer weten over de AIS subsidieregeling? Of hebt u vragen? De helpdesk van Promotie Binnenvaart Vlaanderen is alle werkdagen bereikbaar van 09u00 tot 12u00 (+32 11 23 06 07) of u kan ook uw vraag per e-mail sturen naar: pbv@binnenvaart.be. PBV zal trachten uw vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 


AIS (Nederland): Tijdelijke subsidieregeling Inland AIS-apparaten binnenvaart

Steunverlener:

Nederlands overheid - Rijkswaterstaat

Steun voor:

Aanschaf en installatie van een Automatic Identification System (AIS) aan boord van een binnenschip

Doel:

De veiligheid van het scheepvaartverkeer verhogen
De bestaande infrastructuur op de vaarweg beter benutten
Efficiency winst realiseren bij de RWS verkeersposten en bediencentrales
De logistieke planning van verladers en terminals verbeteren


 

AIS (Frankrijk): steunprogramma

 

Klik hier voor meer info over het Franse AIS steunprogramma

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.