AIS

Erkende types en installateurs

De Centrale Commissie voor de Rijnvaart (CCR) heeft criteria opgesteld waaraan zowel de aanschaf en de inbouw als het gebruik van de toestellen moeten voldoen. Sinds 1 april 2008 mag alleen nog AIS-apparatuur worden ingebouwd die aan die teststandaard voldoet. Ook de installateurs moeten vooraf door een bevoegde autoriteit worden erkend. Ze zijn opgenomen in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn. De actuele lijsten vind je op de website van de CCR: www.ccr-zkr.org (Klik op ‘Documenten die gedownload kunnen worden’.)


 

 

 

 

Goedgekeurde AIS-apparatuur

  • Klik hier voor de meest recente lijst van goedgekeurde AIS-apparatuur

 

Erkende installateurs

  • Klik hier voor de meest recente lijst van erkende installateurs

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.