Afkortingen & termen

AIGPRS Automatic identification general packet radio service
AIS Automatic Identification System of Automatisch Identificatie Systeem
AIS-ontvangststation (base station) station aan de wal dat de AIS-berichten ontvangt die door het schip worden verstuurd
BICS Binnenvaart informatie en communicatie systeem (electronic reporting system)
CAS Calamity abatement support
CCNR Central Commission for the Navigation on the Rhine
CCR Centrale Commissie voor de Rijnvaart
DC Donaucommissie
DGPS Differential global positioning system
EC Europese Commissie
Ecdis/ Inland Ecdis Ecdis chart display and information system. Dit systeem wordt gebruikt in de navigatie om elektronisch zeekaarten (ENC) te bekijken. Inland Ecdis is het chart display en information system voor elektronische binnenvaartkaart (Inland ENC's)
ECE Economic Commission for Europe of the United Nations
EDI Electronic data interchange
EDIFACT Electronic data interchange for administration, commerce and transport (UN/ECE Standard)
ENC/IENC Electronic Navigation Chart. Een elektronische kaart voor de zeevaart.
De versie voor de binnenvaart heet Inland ENC of IENC
ETA Estimated time of arrival
ETD Estimated time of departure
ETSI European Telecommunications Standards Institute
FI Fairway information
FIS Fairway information service
GPS Global Positioning System
GSM Global system for mobile communication
HS Code Harmonised commodity description and coding system of WCO
IALA International Organisation of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
IEC International Electrotechnical Commission
IEHG Inland ENC Harmonization Group. Stelt de Inland Ecdis-standaard op, die dan door de bevoegde overheden wordt geratificeerd
IHO International Hydrographic Organisation
 
IMDG Code International maritime dangerous goods code
IMO International Maritime Organisation
Inland AIS AIS-systeem dat speciaal is ontwikkeld voor de binnenvaart. Inland Ecdis- applicatie – Een zelfstandig apparaat of een softwareprogramma dat wordt gebruikt voor de weergave van Inland ENC’s
ISO International Standardisation Organisation
IT Information technology
ITU International Telecommunication Union
LAN Local area network
LBM Lock and bridge management
MMSI-nummer Maritieme Mobile Service Identiteit-nummer, een uniek getal van negen cijfers dat het AIS-toestel identificeert (en daarmee dus ook indirect het schip)
OFS Official ship number
PTM Port and terminal management
Radar overlay Navigatietoepassing waarin het radarbeeld als het ware over een navigatiekaart heen wordt gelegd, zodat twee beelden (van radar en elektronische kaart) op één scherm kunnen worden getoond
RIS River Information Services
RTA Required time of arrival
SAR Search and rescue
SIGNI Signs and signals on inland waterways, edited by UN/ECE
SMS Short message service
STI Strategic traffic information (image)
TCP/IP Transmission control protocol / Internet protocol
Transponder Elektronisch apparaat met een ingebouwde gps dat automatisch berichten zendt en ontvangt. Het ‘bakje’ dat je voor AIS nodig hebt, wordt een AIS- transponder genoemd
TI Traffic information
TTI Tactical traffic information (image)
UN/ECE Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties
VHF Very high frequency
VTC Vessel traffic centre
VTMIS Vessel traffic management and information services (maritime navigation)
VTS Vessel traffic services
WCO World Customs Organisation
WI-FI Wireless fidelity

 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.