Copyright

U heeft het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.
De verkregen informatie mag niet voor commerciële doeleinden verspreid of gebruikt worden.

Promotie Binnenvaart Vlaanderen, Waterwegen en Zeekanaal NV en nv De Scheepvaart behouden alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.


Copyright © 2011
Promotie Binnenvaart Vlaanderen - Armand Hertzstraat 23 - 3500 Hasselt
Waterwegen en Zeekanaal NV - Oostdijk 110 - 2830 Willebroek
nv De Scheepvaart - Havenstraat 44 - 3500 Hasselt.
Alle rechten voorbehouden.

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.