Disclaimer

In deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve doeleinden. Het gebruik ervan is op eigen risico. Scheepvaartbegeleiding, Waterwegen en Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart Mobiliteit en Openbare werken en Promotie Binnenvaart Vlaanderen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie aangezien zij geen resultaatsverbintenis aangaan door de mededeling van deze informatie.

De gebruiker van deze site dient bovendien steeds de berichten aan de schipperij te raadplegen en in acht te nemen. De berichten aan de schipperij vindt u terug op de website http://nts.flaris.be.

Scheepvaartbegeleiding, Waterwegen en Zeekanaal NV, nv De Scheepvaart Mobiliteit en Openbare werken en Promotie Binnenvaart Vlaanderen kunnen in geen geval tegenover wie dan ook, op rechtstreekse of onrechtstreekse wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van deze website of van een andere website, in het bijzonder ten gevolge van louter informatieve links of hyperlinks, met inbegrip, zonder enige beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of dergelijke van de gebruiker.

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.