Elektronisch melden

In deze sectie kun je de BICS software, die je nodig hebt om je elektronisch te melden, bestellen. Ook lees je waar en wanneer het verplicht is elektronisch te melden en vind je een overzicht van de voordelen van het elektronisch melden.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Software elektronisch melden (BICS)

Het programma dat aan boord geïnstalleerd wordt om je lading en reisgegevens elektronisch te melden is BICS (Binnenvaart Informatie en Communicatie Systeem).

BICS is een breed pakket van nautische software voor diverse soorten gegevensuitwisseling in de binnenvaart. Het maakt de gegevensverstrekking sneller, betrouwbaarder en strikt vertrouwelijk. Dankzij BICS gaat er geen private of zakelijk gevoelige informatie meer via open verbindingen. De BICS-software wordt volledig gratis ter beschikking gesteld door Rijkswaterstaat.


Bestellen kan via:


Doelstelling elektronisch melden

De doelstelling van de standaard voor elektronisch melden in de binnenvaart is:

  • de elektronische uitwisseling van gegevens (EDI) te vergemakkelijken tussen partijen in de binnenvaart en partijen in het intermodale transport die betrokken zijn bij de binnenvaart.
  • te vermijden dat reisgegevens meer dan één keer aan de verschillende autoriteiten en/of commerciële partijen moeten worden gemeld.
  • te voorzien in regels en standaarden voor de uitwisseling van elektronische berichten tussen partijen in de binnenvaart. Publieke autoriteiten en andere betrokken partijen (scheepseigenaren, schippers, verladers, terminals, havens) moeten hun data conform deze standaarden en regels uitwisselen.
 

Waar kan ik elektronisch melden?

Land Operationeel
België  
Vlaanderen ja
Wallonië nee
Hongarije nee, enkel in pilot
Kroatië nee, enkel in pilot
Nederland ja
Oostenrijk nee, enkel in pilot
Roemenië ja
Slovakije nee, enkel in pilot
Tjechische Republiek nee
Zwitserland ja


Verplicht elektronisch melden

Sinds 1 januari 2010 is het voor schepen die containers vervoeren op de Rijn verplicht om zich elektronisch te melden bij de verkeerspost in het gebied waar men gaat varen. Deze verplichting geldt ook voor de Nederlandse binnenwateren die vallen onder het BPR (Binnenvaart Politie Reglement). De elektronische meldplicht geldt voor schippers van schepen en samenstellen met meer dan 20 containers aan boord, en voor schepen die containers met gevaarlijke stoffen vervoeren, onafhankelijk van het aantal containers. Gegevens die gemeld moeten worden zijn onder andere: de naam van het schip, positie en vaarrichting, afmetingen en gegevens over de lading.

 

Eenmalige aanmelding in Vlaanderen

Weldra is de eenmalige aanmelding voor de Vlaamse waterwegen een feit. Dit betekent 1 vaarvergunning en 1 keer betalen van de scheepvaartrechten. De scheepvaartrechten worden betaald in functie van de werkelijke afstand van de reis en niet meer op basis van de vroegere zwaartepunten. Op de belangrijkste ontvangstkantoren kan cash of met Bancontact betaald worden. Ook de mogelijkheid voor het varen op (maandelijkse) factuur is er.

 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.