Projecten & proeven

Relevante projecten & proeven aangaande RIS vind je op www.ris.eu

 

 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.