Elektronische vaarkaarten

Commerciële kaarten

Marc Persoons en Yves Hacha zijn mede-oprichters van de twee grootste producenten van Inland Ecdis-software: Periskal en Tresco. Wat verandert met de nieuwe, officiële kaarten en hoe zien ze de toekomst?


Marc Persoons

Mede-oprichter van Periskal. Het bedrijf commercialiseert de Periskal Radar Overlay en de Tresco Inland Ecdis Viewer.
www.periskal.com

‘De officiële kaarten zijn zeker een verbetering. Wij hebben intussen bijna twintig jaar zelf kaarten samengesteld omdat we nu eenmaal vooruit moesten, maar in feite is het de taak van de overheid om het juiste kaartmateriaal te leveren. Doordat de kaarten nu zijn gepubliceerd, ligt de verantwoordelijkheid voor de correctheid van de informatie op de juiste plaats. Wij kunnen ons nu concentreren op de extra gegevens die de kaarten een meerwaarde geven.

De overheidskaarten zijn ook duidelijk beter en preciezer. De kaarten die we zelf maakten, waren uiteraard niet slecht, maar we hadden eenvoudigweg geen toegang tot alle basisdata. En de gegevens zijn zeker in België over zoveel verschillende overheden verdeeld, dat het sowieso al een huzarenstukje is om alles bij elkaar te puzzelen.

De binnenvaartondernemers zullen het misschien niet direct merken, maar de gegevens zullen toch een stuk betrouwbaarder en kwalitatiever zijn. Zeker nu er meer en meer grotere schepen op onze rivieren komen, spelen preciezere gegevens een grote rol.’

 

Yves Hacha

Mede-oprichter van Tresco Engineering (Antwerpen). Het bedrijf commercialiseert het pakket Navigis River als elektronische vaarkaart, naast de Tresco radaroverlay, NaviChart en AlphaChart.
www.tresco.eu

‘Ook wij zijn blij dat overheidskaarten er komen. In het verleden hebben we onze eigen kaarten gemaakt op allerlei manieren, we zijn zelfs nog met een eigen meetschip stukken rivier afgevaren. Maar het is toch beter om met overheidsdata te werken.

Of we niet bang zijn dat de gratis kaarten ons concurrentie zullen aandoen? Niet echt. Toen de eerste kaarten in Oostenrijk werden gepubliceerd, hebben we eventjes ons hart vastgehouden. Maar de ervaring leert dat de schippers weinig zin hebben om zelf hun trajecten bij elkaar te puzzelen. Ze zijn de service gewoon van pakketten waar alles bij elkaar zit en waarvan ze regelmatig updates krijgen.

We verrijken de kaarten ook met heel wat extra gegevens, zoals coördinaten van bedrijven, losplaatsen, herkenningspunten in het landschap – tot zelfs cafés toe. Bovendien is de markt intussen rijp geworden: iedereen heeft al een viewer of navigatie-instrument. Dat gooi je niet zomaar weg.

Het is best mogelijk dat we de prijs van onze kaarten nu laten dalen. Dat hebben we ook voor de Oostenrijkse kaarten gedaan, trouwens. Maar helemaal gratis gaan we ze natuurlijk nooit weggeven: daarvoor voegen we er te veel aan toe.

Wat de toekomst brengt? Vooral meer schippers die overstappen van de gewone viewersoftware naar de navigatiesoftware met radar overlay, denk ik. Door de crisis hebben velen de investering nog wat uitgesteld. Maar als je echt alle mogelijkheden van Inland Ecdis wilt benutten, is radar overlay een logische stap.’

 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.