Elektronische vaarkaarten

Gratis kaarten

Vanaf nu zijn in Vlaanderen officiële kaarten van de belangrijkste waterwegen beschikbaar. Ook in de rest van Europa hebben veel overheden al kaarten gepubliceerd. Welke kaarten zijn beschikbaar en hoe kun je ze verkrijgen? Een overzicht.

Vlaanderen

De kaart hieronder geeft een overzicht van alle bevaarbare waterwegen die nu officieel in kaart zijn gebracht.

Europa

Ook in de rest van Europa zijn al veel officiële kaarten beschikbaar. Een stand van zaken (mei 2010), met telkens ook de website waar de kaarten kunnen worden gedownload.

Op termijn zullen alle Europese kaarten op één website worden gecentraliseerd, maar dat is nu nog niet het geval.

 
Land Klasse Dekking Gepubliceerd Gratis?
Oostenrijk Va + volledig ja ja
Bulgarije Va + volledig gepland ja
Zwitzerland Va + volledig ja ja
Tsjechië IV volledig ja ja
Duitsland Va + 2300/4000 rkm ja nee
Frankrijk Va + gedeeltelijk nee ja
Kroatië IV + volledig ja ja
Hongarije Va + volledig ja ja
Luxemburg Va + gedeeltelijk ja nee
Nederland IV + volledig ja ja
Polen Va + nee nee Nog niet beslist
Roemenië Va + volledig ja ja
Servië Va + volledig ja ja
Slovakije Va + volledig In bespreking ja
Oekraïne Va + volledig ja nee


Kaarten downloaden

 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.