Wat is RIS ?

RIS staat voor River Information Services of Rivier Informatie Diensten. Het is een pakket van uiteenlopende diensten die het verkeers- en vervoersproces moeten optimaliseren. Zo wordt onder meer de veiligheid verbeterd en de efficiëntie verhoogd.
RIS stroomlijnt de informatie-uitwisseling tussen de beheerders en de gebruikers van de waterweg.
Hiervoor werd een eenvormige communicatiestandaard ontwikkeld. Daardoor is het verkeersmanagement op de Europese binnenwateren beter op elkaar afgestemd. RIS maakt ook een beter vervoersmanagement mogelijk, door transportgegevens en logistieke data uit te wisselen. Hierdoor verstevigt RIS de concurrentiepositie van de binnenvaart.

Algemeen

RIS is belangrijk voor de hele Europese binnenvaart. Via RIS kan het transport over water inspelen op de nieuwste logistieke ontwikkelingen, zodat een betrouwbaar en voorspelbaar aanbod ontstaat. De verdere ontwikkeling van de binnenvaart door de uitvoering van RIS, is van bijzonder belang met het oog op de uitbouw van Europese binnenvaartcorridors. De uitbreiding van de EU, met Centraal- en Oost-Europese landen, zorgt voor een enorme toename van het goederenvervoer. Het is daarom noodzakelijk om de binnenvaart te moderniseren, om het binnenvaartvervoer aantrekkelijker te maken en om de samenwerking met het wegvervoer te optimaliseren.

Er bestaat een groeiende behoefte aan informatie-uitwisseling tussen partijen die bij de binnenvaart betrokken zijn. De uitwisseling van verkeersgerelateerde informatie komt, met het oog op de veiligheid, alle betrokken partijen ten goede. Net zoals vervoersgerelateerde informatie, die voornamelijk op efficiëntie gericht is.

De afgelopen decennia zijn er heel wat diensten en systemen voor scheepvaartverkeers- en transportmanagement ontwikkeld. De binnenvaartsector staat nu voor de uitdaging om die bouwstenen te integreren tot een gemeenschappelijke architectuur met voldoende consistentie en synergie tussen de toepassingen.

Uitgebreide en internationale richtlijnen voor River Information Services (RIS-richtlijnen 2002) zijn nodig om de al bestaande normen voor bepaalde rivierinformatiesystemen en -diensten binnen een gemeenschappelijk kader te harmoniseren.

River Information Services werken op basis van verschillende informatieniveaus. Terwijl Vaarweginformatie (Fairway Information of FI) alleen de gegevens over de vaarweg omvat, bevat ‘Tactische of Strategische Verkeersinformatie’ (Traffic Information of TI) ook de informatie over de verplaatsingen van schepen in het RIS-gebied. Verkeersinformatie wordt verstrekt aan de hand van verkeersbeelden.

 

Bekijk hier de infofilm over RIS

 

Er zijn drie informatieniveaus:

1. Vaarweginformatie (FI)

Vaarweginformatie (FI) bevat geografische, hydrologische en bestuurlijke informatie over de waterweg (vaarwater) in het RIS-gebied, die de RIS-gebruikers nodig hebben om een reis te plannen, uit te voeren en te controleren. Vaarweginformatie is informatie in één richting: van de wal naar het schip of van de wal naar kantoor.

2. Tactische verkeersinformatie (TTI)

Tactische verkeersinformatie (TTI) is de informatie die van invloed is op de directe navigatiebeslissingen van de schipper of de VTS-medewerker in de feitelijke verkeerssituatie en de directe geografische omgeving. Een tactisch verkeersbeeld bevat informatie over de positie en specifieke scheepsinformatie van alle door een radar waargenomen doelen die op een Elektronische Navigatiekaart worden gepresenteerd (Bijlage 1). Indien beschikbaar wordt die informatie aangevuld met externe Verkeersinformatie, zoals de gegevens die door een AIS worden aangereikt (Bijlage-2). TTI kan worden verstrekt aan boord van het schip of aan wal in een VTS-centrum.

3. Strategische verkeersinformatie (STI)

Strategische verkeersinformatie (STI) is de informatie die de middellange- en langetermijnbeslissingen van RIS-gebruikers beïnvloedt. Een strategisch verkeersbeeld draagt tot het kunnen nemen van planningbeslissingen met betrekking tot een veilige en vlotte reis. Een strategisch verkeersbeeld wordt in een RIS-centrum opgesteld en op verzoek aan de gebruikers geleverd. Een strategisch verkeersbeeld bevat alle relevante schepen in het RIS-gebied met hun kenmerken, ladingen en posities. Die worden gerapporteerd via gesproken VHF-meldingen of elektronische scheepsmeldingen, opgeslagen in een databank en weergeven in een tabel of op een elektronische kaart. Strategische verkeersinformatie kan worden verstrekt aan wal in een RIS/VTS-centrum of een kantoor.

 

  • De Europese Commissie (EC) geeft een Engelstalige folder uit die je meer vertelt over wat Rivieren Informatie Diensten inhouden en de voordelen ervan.
    Download pdf
  • Download Richtlijnen en aanbevelingen voor River Information Services (PIANC : RIS guidelines 2002).
    Download pdf

 

 

 

 

 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.