Wat is RIS ?

Standaarden


AIS of VTT
Berichten aan de schipperij of NTS

Elektronisch melden of ERI
Elektronische vaarkaarten of Inland ECDIS

Terug naar overzicht


Elektronisch melden of ERI (Electronic Reporting International)


Klik op de link hieronder om de laatste versie van de ERI standaard te downloaden:


Elektronische rapportage en elektronisch berichtenverkeer helpt een papierloze omgeving creëren in de binnenvaart. Alle nodige informatie is beschikbaar op het juiste moment en op de juiste plaats. De elektronische berichtenuitwisseling tussen de betrokken partijen zorgt voor een snelle verzending en transparante procedures met de nodige controles.

Scheepsinformatie en ladinggegevens zijn belangrijk voor alle schakels in de vervoersketen: overheden, sluiswachters, hulpdiensten, havenbedrijven, wagenparkbeheerders. Die gegevens kunnen worden verstuurd via elektronische meldsystemen volgens een vastgelegde standaard voor de binnenvaart. Zo worden de berichten, data items en codes van schepen voor de verschillende RIS-diensten gebruikt.

 

 

ERI Expert Group

De deskundigengroep Electronic Reporting International (ERI) is een internationaal platform dat ontwerpen en voorstellen omtrent de ERI-standaard indient bij de Midden-Rijn Commissie, de Europese Commissie, de Donau Commissie en andere belanghebbende internationale organisaties voor formalisering. ERI voorziet in de oprichting van werkafspraken met betrekking tot de standaardisering van verslagen van de binnenwateren-managers. Daarnaast zorgt de groep voor het onderhoud en het gebruik van geharmoniseerde referentietabellen.

ERI-standaard

Deze standaard beschrijft de berichten, data items, codes en verwijzingen die worden gebruikt in elektronische rapportage voor de verschillende diensten en functies van River Information Services (RIS).
Hij bevat de elementaire en belangrijkste aanbevelingen voor elektronische rapportage. De ERI-standaard bepaalt ook dat sommige regels en aanbevolen praktijken voor speciale maatregelen moeten worden aangevuld nadat verdere ervaring is opgedaan.
Voorts harmoniseert hij de contacten tussen private partijen (verladers, schippers, terminal operators, vlootbeheerders) en publieke partijen (vaarwegbeheerders, openbare havens). De relatie tussen private partijen zonder tussenkomst van de publieke partners (bijvoorbeeld de relatie tussen schippers en terminaloperators) is niet aan de orde.


Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.