Wat is RIS ?

Standaarden


AIS of VTT
Berichten aan de schipperij of NTS

Elektronisch melden of ERI
Elektronische vaarkaarten of Inland ECDIS

Terug naar overzicht


Berichten aan de schipperij of NTS (Notices to Skippers)


Klik op de link hieronder om de laatste versie van de NTS-normen te downloaden:


Nationale en lokale (waterweg)beheerders zijn verplicht om gebruikers te informeren over kwesties met betrekking tot de waterweg die de veiligheid en de toegankelijkheid kunnen beïnvloeden. In deze Notices to Skippers (berichten aan de scheepvaart) moeten ze bijvoorbeeld communiceren over de status van de binnenvaartinfrastructuur (zoals bruggen en sluizen), over tijdelijke blokkades van de waterwegen, werkzaamheden, het waterniveau en de waterdiepte, ijsinformatie en weerberichten. De internationale standaard voor berichten aan de scheepvaart is een gestandaardiseerd formaat, dat kan worden gebruikt voor zowel de bekendmaking van aankondigingen op het internet (pull-diensten), als voor distributie via e-mail (push-diensten).

NTS Expert Group

De deskundigengroep Notices to Skippers (NTS) is een internationaal platform dat zorgt voor een geharmoniseerde ontwikkeling van de berichten aan de scheepvaart met een standaard voor verschillende internationale organisaties. De NTS-groep van deskundigen stemt de standaard periodiek af op technologische ontwikkelingen en wensen van gebruikers. De deskundigengroep legt zijn voorstellen voor aan de Europese Commissie, de Centrale Commissie voor de Rijnvaart, de Donau Commissie, de Moezel Commissie, de Commissie Sava, de United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) en andere belanghebbende internationale organisaties voor formalisering.

 

 

Bovendien ondersteunt, adviseert en geeft de NTS Expert Group input voor het Europese RIS-platform en de CCR-werkgroep met betrekking tot een geharmoniseerde uitvoering van berichten aan de scheepvaart op verzoek en op eigen initiatief.

NTS-norm

De kwaliteit van de berichten aan de scheepvaart:

  • voorziet in automatische vertaling van de belangrijkste inhoud van de berichten in alle talen van de deelnemende landen.
  • bepaalt een geharmoniseerde structuur van gegevens-sets in alle deelnemende landen om de integratie van de berichten in de reisplanningssystemen te vergemakkelijken.
  • biedt een standaard voor de waterpeilinformatie en informatie over het weer.
  • is verenigbaar met de data-structuur van Inland ECDIS om de integratie van de berichten aan de scheepvaart in Inland ECDIS en de data-uitwisseling tussen verschillende landen te vergemakkelijken.


Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.