Wat is RIS ?

Standaarden


AIS of VTT
Berichten aan de schipperij of NTS

Elektronisch melden of ERI
Elektronische vaarkaarten of Inland ECDIS

Terug naar overzicht


AIS of VTT (Vessel Tracking & Tracing)


Klik op de link hieronder om de laatste versie van de AIS-standaard te downloaden:


Tracking en tracing van binnenvaartschepen is een belangrijk onderdeel van de River Information Services (RIS). Het verhoogt namelijk de veiligheid en efficiëntie in de sector.
Tracking en tracing ondersteunt onboard navigatie, wal-monitoring van het verkeer als onderdeel van Vessel Traffic Services (VTS), en andere taken zoals calamiteitenbestrijding. Inland AIS (Automatic Identification System) is een gestandaardiseerde procedure voor de automatische uitwisseling van nautische gegevens tussen schepen onderling en tussen schepen en walinstallaties.

 

 

VTT Expert Group

Het Europese RIS-platform heeft in 2003 de VTT Expert Group opgericht: een groep van deskundigen voor Vessel Tracking & Tracing. De belangrijkste taak van deze groep is de ontwikkeling en het onderhoud van een Europese geharmoniseerde tracking en tracing-standaard voor de binnenvaart. Vanwege de gebieden met gemengd verkeer is het belangrijk dat de normen en procedures voor de binnenvaart compatibel zijn met de al gedefinieerde standaarden en procedures voor de zeevaart.


 

Op deze website wordt slechts de mening van de auteur weergegeven.
De Europese Unie noch de vermelde partners
zijn aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt
van de informatie op deze portaalsite.